ul. Jesienna 209/211
42-229 Częstochowa
tel. 34 366 49 38
Strona główna / Dachy płaskie

Dachy płaskie

Dachy płaskie (stropodachy oraz dachy na poszyciu stalowym z blach) odróżniają się od popularnych dachów spadkowych małym kątem nachylenia. Należą do najtrudniejszych w wykonawstwie konstrukcji i układów. Zalicza się do nich dachy o spadkach od 0° do 6°. Dachy płaskie składają się z kilku warstw i to od ich usytuowania zależą ich rodzaje.

Stosowane są w budownictwie przemysłowym i coraz częściej znajdują miejsce w nowoczesnych projektach budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.

Stropodach wentylowany - charakteryzuje się dodatkową przestrzenią wentylacyjną nad stropem a poszyciem dachu.

Stropodach niewentylowany - bezpośredni układ warstw termo i hydroizolacji na podłożu betonowym lub stalowym

Dach odwrócony - system w którym zamieniono kolejność warstw izolacji cieplnej i przeciwwodnej. W systemie tym izolację przeciwwodną układa się bezpośrednio na podłożu (na wyrównanej płycie stropowej z ukształtowanym spadkiem), a dopiero na niej – ocieplenie, które można dodatkowo balastować warstwami ozdobnymi np. żwirem lub zielenią z substratem.

Dach zielony - dachy o odwróconej kolejności warstw mają konstrukcję pozwalającą na realizację tak zwanych dachów zielonych. Zielony dach zatrzymuje ok. 2/3 wody opadowej. Nie przeciąża ona systemu odwodnienia budynku, ponieważ jest magazynowana w warstwie wegetacyjnej i służy do nawadniania roślin. Dach zielony to przykład nowoczesnego rozwiązania zewnętrznej przegrody budowlanej. Dachy zielone wprowadzają wartości architektoniczno-ekologiczne w zwartej betonowej przestrzeni miasta. Nadają jej charakterystyczny wygląd oraz wprowadzają nową jakość zabudowy.

Galeria

PartnerzyFacebook